ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN & HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Đối tượng, điều kiện và hồ sơ mua nhà ở xã hội được hướng dẫn chi tiết dưới đây mời quý khách tham khảo, nếu cần hỗ trợ thêm thông tin, hướng dẫn khác xin quý khách vui lòng liên hệ ngay hotline.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI:


1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; (Xem Hướng dẫn)

2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;

3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;

4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; (Xem hướng dẫn)

5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (Xem hướng dẫn)

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (Xem hướng dẫn)

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; (Xem hướng dẫn)

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.


ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA, BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI:


a) Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu dưới 10m2/người.

b) Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên và có giấy xác nhận về việc đóng bảo hiểm tại nơi đăng ký tham gia mua , thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này.


HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI:


1. Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội:

– Mẫu số 1. (áp dụng cho tất cả các nhóm đối tượng) (khách hàng tự khai và ký tên). Tải về

2. Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở:

– Mẫu số 2 (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1) (xác nhận tại UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên). Tải về

– Mẫu số 3 (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 4, 5, 6, 7) (xác nhận tại cơ quan đang làm việc hoặc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên). Tải về

3. Mẫu giấy chứng minh về điều kiện thu nhập:

– Mẫu số 6 (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7 đã nghỉ hưu và đối tượng quy định tại khoản 4) (khách hàng tự khai và ký tên). Tải về

– Mẫu số 7 (áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 5, 6, 7) (xác nhận tại cơ quan đang làm việc). Tải về